ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

antontakis@acn.gr
28ης Οκτωβρίου 27100 Πύργος Ηλείας
Τηλ: 2621021944, 2103303130, 2621025771 – Φαξ: 261021934, 2103840749