ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ

zervasbs@otenet.gr
Ανδρούτσου 9, Αγ. Βασίλειος Ρίο, 26504 Πάτρα
Tηλ: 2610337902, 2610994804 – Φαξ: 2610995702