ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την Ελληνική Ομοσπονδία Ομίλων, Συλλόγων και Κέντρων UNESCO!

Μέλη της Ομοσπονδίας μας είναι οι Όμιλοι, Σύλλογοι και Κέντρα για την UNESCO από όλη την Ελλάδα.

Εδώ, ανακοινώνονται τα δελτία τύπου από τους Ομίλους-μέλη.

Εδώ επίσης, θα βρείτε πληροφορίες για το κοντινότερο σε εσάς μέλος της ομοσπονδίας μας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO

Οι Όμιλοι και τα Κέντρα UNESCO είναι ομάδες ανθρώπων διαφόρων κοινωνικο-επαγγελματικών τάξεων που συμμερίζονται τα ιδανικά της UNESCO, προσπαθούν να τα διαδώσουν και συμμετέχουν στο έργο του Διεθνούς Οργανισμού. Οι Όμιλοι δεσμεύονται να τηρούν τις γενικές αρχές από τις οποίες εμφορείται ο Οργανισμός στη δράση του. Οι σκοποί των Ομίλων είναι ταυτόσημοι με εκείνους του Διεθνούς Οργανισμού, όπως διακηρύσσονται στον καταστατικό χάρτη.

Οι Όμιλοι – οι Σύλλογοι – και τα Κέντρα για την UNESCO είναι μη κερδοσκοπικοί και μη κυβερνητικοί Οργανισμοί και οι καταστατικές τους αρχές είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις καταστατικές αρχές του Διεθνούς Οργανισμού της UNESCO. Συνεργάζονται στενά με Διεθνείς και Εθνικούς Οργανισμούς, πρεσβείες και προξενεία, όργανα πληροφόρησης, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νομαρχίες και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Προτεραιότητές τους αποτελούν η Παγκόσμια Ειρήνη, η Αναβάθμιση των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η συμμετοχή στην αστική και δημοκρατική διαπαιδαγώγηση, ο σεβασμός στο Περιβάλλον. Επίσης η οικονομική- κοινωνική – μορφωτική – πολιτιστική αναβάθμιση, γενικότερα η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κοινωνικά αποκλεισμένων και ευπαθών ομάδων.

Για την εκπλήρωση των σκοπών των Ομίλων – Συλλόγων – και Κέντρων για την UNESCO, εργάζονται εθελοντικά τα Διοικητικά τους Συμβούλια και τα μέλη τους, έμπειρα καταξιωμένα άτομα με σημαντικό έργο στην Κοινωνία των Πολιτών.